Przeskocz do treści

Badania kierowców zawodowych

Kiedy decydujesz się na pracę, jako kierowca zawodowy, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz poddany testom psychofizycznym. Praca kierowcy zawodowego, wymaga pewnych predyspozycji i to one będą testowane w pracowni. Musisz pamiętać, że spoczywa na tobie duża odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Szybkość reakcji, uwaga, cechy osobowościowe, to tylko niektóre parametry, które są testowane w specjalistycznym laboratorium psychofizycznym. Zarówno twoja sprawność fizyczna, jak i psychologiczna nie jest tutaj bez znaczenia. Umiejętność szybkiego reagowania, koncentracja i doświadczenie, to one często decydują o tym czy nadajesz się na zawodowego kierowcę. Testy aparaturowe, którym zostaniesz poddany w ciemni, za pomocą Pierscienia Landolta i Noktometru, maja za zadanie sprawdzić twoją wrażliwość wzrokową oraz poziom adaptacji wzroku do ciemności, po olśnieniu. Kierowcy zawodowi, swoją pracę wykonują zarówno w dzień, jak i w nocy, to badanie testuje czy aby na pewno możesz prowadzić pojazd, kiedy zjawisko ciemności po olśnieniu jest zjawiskiem często występującym. Aparat Krzyżowy, to przyrząd za pomocą, którego możemy zbadać koordynacje wzrokowo-ruchową i czy jest ona wystarczająca do wykonywania zawodu kierowcy. Miernik czasu reakcji, jak sama nazwa wskazuje, mierzy długość czasu reakcji na spostrzeżony bodziec. Kolejny etap badań z zakresu badania kierowców zawodowych, to część z zakresu psychologii. Tutaj, przeprowadzony zostaje wywiad i obserwacja osoby badanej. Wywiad to potężne narzędzie w rękach psychologa, tylko on wie, jakie zadać pytania, aby zweryfikować pewne cechy osobowościowe. Kolejny etap to badanie za pomocą testów sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, czyli badana jest tu m.in. pamięć, uwaga, motywacja. Kolejny test, to test na dojrzałość społeczną.
Pozytywnie przejście badania, kończy opinia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *