Przeskocz do treści

10lat polskiej Kliniki Odwykowej

To już dziesięć lat funkcjonowania pierwszej polskiej Kliniki odwykowej. Nowa jakość w naszym Kraju narzuciła wzorce leczenia odwykowego. Pionierskie do dziś metody farmakoterapii zależności, fizjoterapia i leczenie dietą w standardzie. Stałą opieka lekarska, psychiatryczna, internistyczna, neurologiczna, oraz doświadczone pielęgniarki psychiatryczne i specjaliści terapii uzależnień.

Dobre warunki socjalne, korzystne położenie, jesteśmy dumni, ze w Polsce powstał i działa zakład leczniczy na światowym poziomie.

Specjalnością Kliniki jest detoksykacja osób uzależnionych od leków, alkoholu, pozostałych środków psychoaktywnych. Oraz leczenie uzależnień w trybie stacjonarnym. Oferta adresowana jest do osób dojrzałych, w większości dobrze funkcjonujących. Miesięczny program pozwala nabrać krytycyzmu i wzmocnić motywację do utrzymania abstynencji. Następnie personel terapeutyczny pomaga znaleźć placówkę ambulatoryjną, w której pacjent może kontynuować terapię.

Gratulujemy poziomu, i życzymy dalszych sukcesów.