Przeskocz do treści

Leczenie guza mózgu przez neurologa

O istnieniu guza w naszym mózgu, zazwyczaj dowiadujemy się w momencie, kiedy występują już niepokojące objawy. Z reguły, to właśnie one nas o nim informują. Guzy mózgu są niebezpieczne bez względu na to, czy są złośliwe, czy też nie. Bardzo istotna jest lokalizacja. Guz rozwijający się w mózgu, wraz ze swoim wzrostem, coraz bardziej uciska ośrodki zlokalizowane w jego pobliżu, jednocześnie upośledzające ich funkcje.

Kiedy zostanie u nas zdiagnozowana zmiana w obrębie mózgu, lekarz neurolog lub onkolog zajmie się dobraniem dla nas odpowiedniej terapii. Bardzo możliwe, że będziemy potrzebować jednocześnie opieki lekarzy obydwu specjalizacji. Najczęściej proces leczenia jest złożony i obejmuje przynajmniej dwie, z dostępnych metod leczenia. Dostępne metody, to chemioterapia, radioterapia oraz terapie chirurgiczne i farmakologiczne. Dobór sposobów leczenia uzależniony jest jest od ogólnego stanu chorego oraz stopnia złośliwości wykrytego guza.

Jeśli twór nie jest złośliwy, możliwe jest całkowite, chirurgiczne usunięcie guza. Napromieniowanie jest stosowane jako terapia uzupełniająca i ma w tym przypadku za zadanie zabić komórki nowotworowe, które nie zostały usunięte oraz zapobiec dalszemu / ponownemu rozrostowi guza.

Radioterapia jest koniecznością w przypadku nowotworów złośliwych. Może ona mieć różne formy. Radioterapia frakcjonowana, celowana w okolicę w której znajduje się guz, trwa zazwyczaj kilka tygodni. Najbardziej agresywną i zaawansowaną technologicznie terapią jest radiochirurgia. Stosowana jest najczęściej w przypadku mnogich lub przerzutowych zmian a zastosowane napromieniowanie obejmuje cały mózg, działając w trójwymiarze. W niektórych przypadkach podaje się izotopy promieniotwórcze bezpośrednio do wnętrza guza. Ta metoda zwana jest brachyterapią.

W przypadku wykrycia nowotworów złośliwych każda terapia uzupełniana jest chemioterapią. Najważniejsza jest stała kontrola lekarza. Zarówno neurolog, jak i onkolog odgrywają ogromną rolę w procesie leczenia. Poza tym ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego. Dzisiejsza medycyna, daje bardzo duże możliwości a co za tym idzie daje bardzo duże szanse na całkowite wyzdrowienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *